Τίτλος: Δημήτρης Βάλλας
Καλλιτέχνης: Βάλλας Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie F
Τοποθεσία: Καρδίτσα