Τίτλος: Μάκης Βάγιας: "Επτά Χειμώνες"
Καλλιτέχνης: Βάγιας Μάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι