Τίτλος: Λουκάς Λουκίδης: "Κατασκευές επιβίωσης"
Καλλιτέχνης: Λουκίδης Λουκάς
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Πινακοθήκη Γρηγοριάδη
Τοποθεσία: Νέο Ηράκλειο