Τίτλος: Δημήτρης Πανταζής: "Γυμνή Σάρκα"
Καλλιτέχνης: Πανταζής Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ρομάντσο
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την πλατφόρμα Τέχνης και Πολιτισμού KROMA, στο πλαίσιο των "KROMA One-Off: Εκθέσεις μιας μέρας".