Τίτλος: "Future"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Δημαρχείο του Saint-Gilles
Τοποθεσία: Saint-Gilles, Βέλγιο