Τίτλος: Πένη Μαναβή: "Dance me"
Καλλιτέχνης: Μαναβή Πένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο Espace Christiane Peugeot
Τοποθεσία: Παρίσι
Παρατηρήσεις: Η έκθεση αποτελεί μέρος του θεσμού της Depot Art Gallery "Evasions " και παρουσιάζεται παράλληλα με τη διεθνή ομαδική εικαστική έκθεση "Evasion #1".