Τίτλος: Λυδία Δαμπασίνα: "2100 mots d’amour, 2500 mots d’amour"
Καλλιτέχνης: Δαμπασίνα Λυδία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Υπόγεια Κρήνη Σπλάντζιας
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη
Επιμέλεια: Πρώιμος Β. Κωνσταντίνος