Τίτλος: "Συνεργασία Εθνικής Ασφαλιστικής με την Α.Σ.Κ.Τ."
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν 25 τελειόφοιτοι της ΑΣΚΤ.