Τίτλος: "50 Haiku και New Age"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Τοποθεσία: Ταύρος, Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και ο Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος