Τίτλος: Νέλλη Κυριακού
Καλλιτέχνης: Κυριάκου-Καλλιγά Νέλλη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1934
Χώρος Διεξαγωγής: Στούντιο
Τοποθεσία: Αθήνα