: Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: "Ζωγραφίζοντας για τα βιβλία"
: Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος
: Ατομική
: 2018
: Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
: Αθήνα
: Μωραΐτη Ιωάννα
: Η έκθεση εντάσσεται στις εκδηλώσεις της "Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου".