Τίτλος: Δημήτρης Αναστασίου: "Α=-Α"
Καλλιτέχνης: Αναστασίου Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ena Contemporary/Kaplanon Galleries
Τοποθεσία: Αθήνα