Τίτλος: Παναγιώτης Νέζης: "Projekt Lambedusa"
Καλλιτέχνης: Νέζης Παναγιώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΤΟart Κοραή
Τοποθεσία: Αθήνα