Τίτλος: Αριστείδης Χρυσανθόπουλος: "Fragiles"
Καλλιτέχνης: Χρυσανθόπουλος Αριστείδης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Genesis
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις