Τίτλος: "Το Λιμάνι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Aria Concept Store
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη
Επιμέλεια: Μιγάδη Μαρία