Τίτλος: Δημήτρης Αντωνίτσης: "Στρατηγικές αιώρησης"
Καλλιτέχνης: Αντωνίτσης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 28 Ιουλίου 2018.