Τίτλος: Ρένα Παπασπύρου: "Κλίμακες"
Καλλιτέχνης: Παπασπύρου Ρένα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Σπίτι της Κύπρου
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μαρίνος Χριστόφορος