Τίτλος: Γιώργος Κουζούνης: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Κουζούνης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Τοποθεσία: Ταύρος, Αθήνα