Τίτλος: Ευγένιος Σπαθάρης
Καλλιτέχνης: Σπαθάρης Ευγένιος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπουζιάνη
Τοποθεσία: Αθήνα