Τίτλος: Πάβλος Χαμπίδης: "Τραγιά"
Καλλιτέχνης: Χαμπίδης Πάβλος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Genesis
Τοποθεσία: Αθήνα