: Έλλη Κελεμένδρη
: Κελεμένδρη Έλλη
: Ατομική
: 2018
: Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας
: Καλαμάτα
: Λαμπρινίδης Παναγιώτης