Τίτλος: Ιωάννα Πανταζοπούλου: "Lucky Charms and magic Potions"
Καλλιτέχνης: Πανταζοπούλου Ιωάννα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα
Τοποθεσία: Αθήνα