Τίτλος: Σωτήρης Αδριανός
Καλλιτέχνης: Αδριανός Σωτήρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie F
Τοποθεσία: Καρδίτσα