Τίτλος: Εύη Σιδέρη: "Το δάσος ακούει"
Καλλιτέχνης: Σιδέρη Εύη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: ΣτοArt Κοραή
Τοποθεσία: Αθήνα