Τίτλος: Χαράλαμπος Κατσατσίδης: "Corrections & Tunings"
Καλλιτέχνης: Κατσατσίδης Χαράλαμπος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Alma Contemporary Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης