Τίτλος: Λητώ Κάττου: "Days of San"
Καλλιτέχνης: Κάττου Λητώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη
Τοποθεσία: Αθήνα