Τίτλος: "Yellow Me"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: The Βοχ Athens
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Οράτης Γιώργος, Χατζηαντωνίου Βασιλική. Συνεπιμέλεια: Αγραφιώτης Δημοσθένης.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάστηκε και από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου στο Δεξίμι Art Shop στην Αστυπάλαια. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.