• Καβαλλιεράτος Διονύσης
  • Κουνέλλης Γιάννης
  • Ναυρίδης Νίκος
  • Παναγιώτου Ραλλού
  • Σαχπάζης Κώστας
  • Σούλου Χριστιάνα