Τίτλος: Δάφνη Κωστοπούλου: "Color Flows"
Καλλιτέχνης: Κωστοπούλου Δάφνη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Evripides Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα