Τίτλος: Vanessa Safavi
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα