Τίτλος: Ανδρέας Ψαράκος: "Μνήμες τρισδιάστατες"
Καλλιτέχνης: Ψαράκος Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Fine Arts Καπόπουλος
Τοποθεσία: Μαρούσι