Τίτλος: "Διαχρονίες"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
Τοποθεσία: Λάρισα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Μοσείων. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.