Τίτλος: "Artissima-Fiera d΄ Arte Moderna e Contemporanea 1999"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1999
Χώρος Διεξαγωγής: Palazzo del Lavoro
Τοποθεσία: Τορίνο, Ιταλία
Παρατηρήσεις: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους συμμετοχές στην έκθεση επισκεφτείτε την Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.