Τίτλος: Αντώνης Σκαμπαβίριας: "Τόπος ξάνεμος"
Καλλιτέχνης: Σκαμπαβίριας Αντώνης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Genesis
Τοποθεσία: Αθήνα