Τίτλος: Ηλιοδώρα Μαργέλλου: "One Sun For All"
Καλλιτέχνης: Μαργέλλου Ηλιοδώρα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού Δύο Χωριά
Τοποθεσία: Μύκονος