Τίτλος: Πέτρος Ευσταθιάδης: "Gold Rush"
Καλλιτέχνης: Ευσταθιάδης Πέτρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του "Athens Photo Festival: APhf:2018".