Τίτλος: Ανδρέας Βουρλούμης
Καλλιτέχνης: Βουρλούμης Ανδρέας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ
Τοποθεσία: Αθήνα