Τίτλος: "Bonnie & Clyde"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Aqua Gallery - Art Hotel
Τοποθεσία: Σαντορίνη
Επιμέλεια: Καλαϊτζάκη Νικολένα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της "ομπρέλας" πολιτιστικών δράσεων #Rest@rt. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.