Τίτλος: Paul Chan: "Odusseus and the Bathers"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Thorne Sam