Τίτλος: Γιώργος Βασιλείου: "Μεταβάσεις ΙΙ, Αέναες και παροδικές"
Καλλιτέχνης: Βασιλείου Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας
Τοποθεσία: Ύδρα