Τίτλος: Γιώργος Χαδούλης: "Paintings & Ceramics"
Καλλιτέχνης: Χαδούλης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Grace Mykonos
Τοποθεσία: Μύκονος