Τίτλος: Θοδωρής Ποκαμισάς: "Γλυπτικές Φόρμες"
Καλλιτέχνης: Ποκαμισάς Θοδωρής
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
Τοποθεσία: Τήνος