Τίτλος: Γιάννης Βέλλης: "Ρίζες"
Καλλιτέχνης: Βέλλης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης Αποθήκη
Τοποθεσία: Σύρος