Τίτλος: "Soleil Noir"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: IESA arts et culture
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία