Τίτλος: Μόνικα Βερροιοπούλου: "Σκιές"
Καλλιτέχνης: Βερροιοπούλου Μόνικα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολείο Αρνάδος
Τοποθεσία: Τήνος