Τίτλος: "Προμηθέας 2.0."
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Τοποθεσία: Ταύρος
Επιμέλεια: Λιαδή Καλλιόπη
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Καλλιτεχνικού και Ερευνητικού Προγράμματος "Αρχαίο Δράμα & Ψηφιακή Εποχή Tragedy 2.0_Athens 2018 - Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.