Τίτλος: Λίζη Καλλιγά: "Κολυμβητές ΙΙ"
Καλλιτέχνης: Καλλιγά Λίζη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα