Τίτλος: Μάρκος Καμπάνης: "Αστικά Ίχνη"
Καλλιτέχνης: Καμπάνης Μάρκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
Τοποθεσία: Ταύρος, Αθήνα
Επιμέλεια: Μπενέκη Ελένη, Καμπάνης Μάρκος