Τίτλος: Λευκή Χριστίδου: "Μνημόνιο - Εξέλιξη"
Καλλιτέχνης: Χριστίδου Λευκή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί 7
Τοποθεσία: Αθήνα