Τίτλος: "Nutida Grekisk Konst"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Konstnarhuset
Τοποθεσία: Στοκχόλμη, Σουηδία